Замовити дзвінок
Ключові аспекти Білої книги НБУ щодо регулювання ринку страхування в Україні. Що потрібно знати страховику?
Новини
Новини
01.06.2020
87
(0,0)

При написанні Білої книги використовувалися кращі моделі нагляду за ринком страхування, директиви Євросоюзу і практики, пов'язані з регулюванням страхового ринку.

У НБУ заявили, що прагнуть збудувати сильний страховий сектор, здатний якісно виконувати свою головну функцію - захищати населення і бізнес від можливих збитків у разі настання страхових подій. Для цього необхідно сформувати платоспроможний, стійкий, конкурентний ринок страхування з належним захистом прав споживачів страхових послуг. Такий ринок здатний підтримати економічне зростання України без шкоди для фінансової стабільності

Сьогодні показник проникнення страхування в Україні (Insurance Penetration ratio), який визначається як обсяг залучених страхових премій до ВВП становить 1,4% (з них non-life 1,3%). Для порівняння: в Європі - 5%, в середньому в світі - 6,1%. Лідерами за цим показником у світі є Великобританія - 8,3%, Японія - 7,2% і Франція - 6,3%. Показник щільності страхування (Insurance Density ratio) - розмір страхової премії на душу населення, в Україні знаходиться на дуже низькому рівні, і становив $ 34. Серед 88 країн, які досліджував Swiss Re Institute, Україна за цими показниками споживання послуг страхування non-life займає 73 місце, а послуг страхування життя - 82-е місце.

У структурі загального (non-life) страхування найбільшу частку займає автострахування (КАСКО, ОСАГО і Зелена карта) - 26,3% від загального обсягу отриманих валових премій. Причиною є те, що багато страхових компаній виходячи на ринок, в першу чергу орієнтуються на продаж саме продуктів з автострахування.

У НБУ зазначають, що значну частку страхових премій складають комісійні винагороди агентам (у середньому 30-50%). Страхові тарифи за багатьма напрямками страхування не є економічно і статистично обгрунтованими (і не завжди засновані на актуарних розрахунках), а тому не дозволяють покривати всі потенційні страхові виплати. Проблеми з ліквідністю через погану якість активів стимулює страхові компанії занижувати виплати. Валовий прибуток від операцій страхування переважно направляється на покриття досить значних операційних витрат. Тому сектор страхування, переважно, на думку НБУ, операційно неефективний.

Ключові проблеми страхового ринку України:

1. Низька платоспроможність і ліквідність. Поточна система оцінки фінансового стану страховиків не дозволяє Регулятору своєчасно отримувати об'єктивні відомості про діяльність компанії і своєчасно реагувати на проблеми з платоспроможністю.

2. Недосконалість бізнес-моделі страхових компаній. Переважна більшість страховиків працюють без чіткої стратегії розвитку і бізнес-моделі. Особливості ціноутворення призводять до формування концентрованої структури страхового портфеля, недіверсіфікованості продуктів і ризиків страхування.

3. Недостатня прозорість, проблеми в корпоративному управлінні. Недосконалим є відображення фінансових результатів страховиків. Відсутні дієві механізми контролю за належним розкриттям структури власності, не встановлені стандарти і вимоги до ділової репутації власників і ключових керівників, відсутній структурований підхід до побудови корпоративного управління і системи внутрішнього контролю страховика.

4. Проблема захисту прав споживачів страхових послуг і низька довіра. Відсутній механізм гарантування страхових виплат за договорами довгострокового страхування життя; процедура виходу з ринку страховика не захищає прав споживачів; неринкова поведінка страховиків по відношенню до споживачів.

Тому в Білій книзі НБУ пропонує фундаментально нове регулювання.

Це регулювання, спрямоване на вирішення ключових проблем ринку, які негативно впливають на його стійкість, прозорість і конкурентне середовище: проблеми з платоспроможністю і ліквідністю, відсутність чіткої бізнес-моделі в більшості компаній, низький рівень управління ризиками і корпоративного управління.

НБУ пропонує використовувати 5 принципів ризик-орієнтованого підходу:

 • Принцип пропорційності (Proportionality)
 • Принцип перспективного погляду (Forward-looking)
 • Принцип професійного судження (Professional judgement)
 • Принцип раннього виявлення та своєчасного реагування (Early warning)
 • Принцип правової визначеності.

 

Нова модель регулювання передбачає удосконалення вимог до ліцензування, оцінки платоспроможності і ліквідності, корпоративного управління і системи управління ризиками, застосування ризик-орієнтованого пруденційного нагляду страхового ринку. Планується суттєве оновлення вимог до прозорості учасників ринку, аналогічне відповідним вимогам до банків. Відбудеться оновлення підходів до звітності, посилення вимог до активів і оцінці їх якості, оцінки резервів, структури капіталу і рівня його достатності.

Мінімальний розмір капіталу (MCR) Non-life страховиків буде збільшений з 1 млн. Євро (зараз) до 32 млн. Грн., Страховиків життя - з 10 млн. Євро (зараз) до 48 млн. Грн., Страховиків по ризиках відповідальності, страхування кредиту та поруки - 48 млн. грн .; спеціалізований перестрахувальник - 48 млн. грн.

Спрощені вимоги до капіталу будуть застосовуватися до страхових компаній, які збирають до 150 млн. грн. премій, і обсяг резервів у яких не перевищує 250 млн. грн.

Якщо говорити про те, що відразу чекає страхові компанії з моменту початку регулювання ринку Національним банком, то на першому етапі це перевірка виконання ними розпорядження Нацкомфінпослуг №850 щодо достатності капіталу за результатами 1 півріччя 2020 року. Інші вимоги з'являться тільки після прийняття нової редакції закону "Про страхування".

Якщо страхова компанія не відповідає чинним ліцензійним вимогам роботи на ринку, не виконує вимоги розпорядження Нацкоміфнулуг за капіталом, то, в кінцевому рахунку, ліцензія буде відкликана. Необхідно правильно оцінювати свої можливості щодо дотримання цих вимог, не тільки з точки зору номінального їх виконання, а з точки зору оцінки якості активів і справедливості формування резервів. Страховик, який не відповідає цим вимогам, буде позбавлений ліцензії, заявили в Нацбанку.

Особлива увага буде приділятися розвитку практики роботи страховиків і сумлінному поведінки по відношенню до страхувальників. Національний банк введе нагляд за ринковим поведінкою і розробить відповідні інструменти, покликані забезпечити захист прав споживачів послуг страхових компаній. Буде істотно вдосконалена процедура реорганізації, відновлення діяльності і виведення страхових компаній з ринку. Процедура виходу страховика з ринку буде, перш за все, спрямована на захист прав споживачів страхових послуг. Відхід з ринку страховика може бути як добровільним, так і примусовим за рішенням Регулятора. При цьому добровільний відхід з ринку може відбутися шляхом реорганізації, ліквідації та припинення діяльності страхової компанії без ліквідації юридичної особи.

Планується встановити критерії неплатоспроможності страховика. Буде передбачений план відновлення платоспроможності компанії і її вихід з неплатоспроможності. Якщо ж компанія не справляється, тоді буде задіяний механізм примусової ліквідації і передачі страхового портфеля, який має на увазі передачу зобов'язань і активів, якщо вони є. Процедура передачі страхового портфеля буде здійснюватися тільки з дозволу регулятора, оскільки тільки його оцінка дозволить зрозуміти, чи зможе приймаюча зобов'язання страхова компанія виконати їх в майбутньому. Всі ці норми будуть прописані в законі про страхування.

Також планується суттєве скорочення видів обов'язкового страхування, які на сьогодні є неактуальними, оскільки за останні 10 років по ним не укладали договорів страхування.

У планах НБУ - створення реєстру страхових посередників і систем гарантування виплат за договорами страхування життя, трансформація обов'язкових видів страхування в добровільну форму і перехід на «класи страхування».

Що передбачає нова модель майбутнього регулювання страхування в Україні?

 • діяльність страхової компанії або перестраховика;
 • встановлення вимог до корпоративного управління і системи внутрішнього контролю;
 • встановлення вимог до системи управління ризиками;
 • посилення вимог до якості активів, резервів, структури капіталу і рівня його достатності;
 • формування системи раннього виявлення ризиків і своєчасного реагування;
 • розробку процедури відновлення діяльності страхової компанії;
 • розробку процедури реорганізації або виходу страховика або перестраховика з ринку;
 • встановлення вимог щодо обліку і звітності відповідно до МСФЗ;
 • відкритість і комунікацію між Регулятором і суб'єктами регулювання в процесі побудови регуляторної політики та здійснення нагляду за ринком страхування.

 

Заплановані масштабні зміни будуть відбуватися поступово, з достатнім запасом часу для адаптації учасників ринку до нових вимог. У Нацбанку заявили, що будуть впрваджувати нову регуляторну модель тільки після ретельного вивчення стану ринку страхування після його повноцінного переходу під регулювання та нагляд НБУ. Впровадження нових вимог буде відбуватися прозоро і після попереднього обговорення з учасниками ринку.

Впровадження нової моделі регулювання і нагляду за ринком страхування буде, на думку НБУ, сприяти:

 • підвищенню рівня капіталізації, ліквідності та стійкості страхових компаній;
 • диверсифікації страхових продуктів і посилення конкуренції на ринку страхових послуг;
 • забезпечення високих стандартів захисту прав споживачів страхових послуг і власників полісів;
 • прозорості роботи ринку страхування і підвищення його привабливості для інвесторів.

 

Перераховані зміни забезпечать підвищення довіри споживачів до страхового ринку і його глибоке проникнення на ринок фінансових послуг, впевнені в НБУ.

Як НБУ бачить майбутнє сектора страхування в цифрах?

Рівень проникнення страхування повинен вирости з 1,4% до 3% ВВП, обсяг страхових премій по страхуванню життя виросте з 0,1% до 1%, зростання частки страхування життя від юридичних і фізичних осіб в загальному обсязі отриманих чистих страхових премій планується з 10,9% до 20%. Що стосується рівня прийнятних активів в структурі загальних активів страхових компаній України, то цей показник планується довести з 65,5% до 80%. Також в рамках нової стратегії розвитку планується досягти збільшення частки ДТП, врегульованих за допомогою європротоколу без участі Поліції, з 33,5% до 50%, а частки укладених договорів ОСАГО онлайн з 5% до 100%.

Розробка стратегії фінансового ринку стала логічним кроком у переході України до середньострокового планування фінансів після впровадження середньострокового бюджетування, стратегії управління боргом та ризиками на три роки.

Source: https://forinsurer.com/
Будь ласка, оцініть цю статтю
Статті
05.08.2020

Компетентність vs лояльність: як вибрати правильно?

Читати далі...
Статті
23.07.2020

2021-й рік стане роком відновлення. Прогнози світової страхової галузі на 2020-2030 роки

Читати далі...
Новини
07.07.2020

Ера безконтактного споживання прискорить цифрову трансформацію страхового сектору

Читати далі...
Перейти до всіх новин
Хочете отримувати новини в сфері страхування?

Підпишіться на розсилку новин TBT-Страховий брокер